Akumulowanie energii elektrycznej

Przedstawia się, że obecne metody umożliwiają akumulowanie energii elektrycznej na dużą wielkość w obszarze sieci elektroenergetycznej. Energia przypuszczalnie może być magazynowana, gdy wytwórczość przerasta nad zużyciem, jak też wykorzystywana jest, gdy spożytkowanie przewyższa nad przerobem. Dzięki nadmienionemu fabrykacja prądu z siłowni elektrycznej nie musi być przystosowana do potocznego wyzyskiwania. Obecnie bywa, że popyt na światło przeobraża się w ciągu 24 godzin, akumulowanie światła ułatwia prostsze i efektywniejsze zastosowanie elektrowni węglowych a także jądrowych, poprzez nakreślenie ich wytwórczości na ciągłym stopniu, bez konieczności dobierania jej do krótkotrwałego zamówienia. Bywa to ciekawe wyjście szczególnie na niesamowicie potężną skalę. Dodatkowo, pozwala też masowe spożytkowanie wznowionych wylęgarni energii, takich jak energia wiatru czy słońca, których powszechność dostosowuje się porywczym przemianom podczas paru chwil.

Bez zasobów energii, nadmienione źródła muszą być wspomagane przez pospolite elektrownie, które zaspokajają popyt, gdy przywracalne źródła fabrykują mniej prądu. Teraz do przechowywania energii użytkuje się elektrownie szczytowo-pompowe, jakie popiera się za najefektywniejsze.